Tělo a bytí v 5D

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Každý člověk má jiný pohled na nemoce a události, a tak si vytváří pak onu skutečnost a hledá odpovědi. V mém světě znamená nemoc určité pozastavení a znovunalezení správné cesty. Jsou i Duše, že si nemoc vytvoří jako svou cestu, jak odejít z pozemské roviny, aby splnily jiné úkoly v jiných časoprostorech a měly dostatečnou energii na své Mise. Část naší energie je zde vtělená, tedy je přítomna v těle fyzickém a nehmotných tělech, ale naše Duše se pohybuje ještě v jiných dimenzích. Proto jsme multidimenzionální bytosti, nikoliv pozemská těla. Jak se přesně energie Duše rozděluje a kolik kapacity si přináší na Zem, nevím. Vím jen, že já mám o dost méně kapacity tady než většina lidí. Proto si svou energii musím neustále bedlivě střežit a nepřepínat se. Jinak mám pak ztrátu vědomí a nízký tep.
V poslední době mnoho žen nemůže otěhotnět. Někdo volí umělé oplodnění. Je to každého věc a každý si nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Tento článek je spíše pro ženy, které necítí cestu násilného vstupu Duše do jejich těl a chtějí otěhotnět přirozeně. Setkala jsem se ženami, které si musely uvědomit, že jsou v mužské energii a přenastavit tak celý svůj energetický systém, aby mohly otěhotnět. Pracovala jsem se též se ženami, které měly nevhodného partnera pro možnost stvoření dítěte. Jejich volba byla čistě logická (majetkové zajištění, rodové vazby, závislost apod.) a nebyla ze srdce, což v dnešních energiích již není možné, zejména u vědomých bytostí. Světlo tlačí na nepravdy a ty se ukazují v realitě. Je na každém z nás pak, kolik má odvahy a jak je schopen se podívat na své žití, svou Pravdu a učinit rozhodnutí. Potkávám mnoho žen, které by tak rády měly děti a nemohou počít. Jedná se o dost zkušené Duše a mají své úkoly, které si naplánovaly. Mnohdy tím úkolem není vůbec rození dětí, ale práce pro lidi a dost náročná, nebo mají v plánu Duše těhotenství ve věku, který se zde považuje za nevhodný. O věku jsou zde velké lži a celý svět jede na program stárnutí. Přitom naše těla jsou naprogramována na vysoký věk. Můžete sledovat různá těla ve stejném roku příchodu na Zem a tolik vypadají odlišně! Každý se zde manifestuje dle svého vyzařování a myšlení. Proto se dobře starejme o naše milovaná těla. Dopřejme jim, co žádají a nevšímejme si 3D programování ohledně stárnutí. To znamená, narozeniny se stanou nicotnou záležitostí, stejně tak každoroční oslavy čehosi (svátky apod.). Žijme teď a prožívejme veškeré své bytí vědomě a s čistými úmysly. Pak pro ty, které tolik se těší na vstup nového vědomí, se stane onen zázrak a Duše k nim přijde, protože mysl nebude nic blokovat, tělo bude vyčištěné a plné Záře a jejich Plán bude naplněn, jak měl být.