Končí období temna

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

V obrovské vlně probouzejících se Duší se objevují nové a nové a všichni společně se propojujeme a připravujeme se na Velkou událost, kdy společně s Gaiou přestoupíme do vyšší dimenze. Tato úžasná vlna Světla se rozšiřuje a více a více Duší skrze pozemské bytí se spojuje při společném projektu. Ani druhá strana nezahálí, a tak skrze média na nás valí mnoho nenávisti, snaží se odpojit nás od nás samých, zastrašuje přes vir a jiné nemoci, využívá strach ze smrti jako manipulační prostředek ke svým cílům. My se jen již smějeme a nepodléháme. Můžeme též ukázat náš klid těm, kteří ještě se točí v těchto energiích, a ze strachu útočí na vše, co se jim rozpadá.

I v oblasti jednotlivců probíhá poslední boj s temnotou, kdy se snaží nás přetáhnout na jejich stranu a využívá opravdu velmi fikaně veškerá pradávná spojení. Často z neznalosti a naivity jsme se zamotali do černé magie v době atlanské i dřívější nebo i na jiných planetách. Dali jsme důvěru bytostem, které to s námi tehdy nemyslely vůbec dobře a uvěznily nás ve velmi omezujících programech a vzaly nám naši svobodu. Toto vše my nyní můžeme rozpouštět a rušit smlouvy, kódy, přísahy, zasvěcení, vyndavat implantáty, vymezovat se z veškerého sevření a osvobodit se.

Já sama jsem před pár dny vyndavala jakési kódy z břicha, které vedly až někam do období 26 tisíc let zpět (pozn. Vím, že čas není, ale pro naše mozky je to bezpečnější a srozumitelnější si to dát takto na časovou osu). V tom samém času byly zde na Gaie zneužity moje krystaly a byl skrze ně vytvářen rituál, který měl za úkol opětovně mě napojit na určité mimozemské entity. Samozřejmě to není již možné. Tento rituál byl udělán z pozice moci, ega a byl proti mé svobodné vůli a tvůrcům se navrátila energie zpět. Záměry omezit, poškodit, využít a znesvobodnit naštěstí již nejsou na Gaie podporovány a dle kosmického zákona se ihned obrací proti zadavateli. Dříve to tak nebylo a trvalo mnoho životů, kdy se taková to věc manifestovala.
Proto buďme klidní, sledujme si svůj vývoj, svou cestu Světla a statečně kráčejme vpřed a nebojme se už ničeho.

Podporu máme od Stvořitele a našich hvězdných rodin. Genetické vazby nejsou vůbec podstatné a často se i děje, že v příbuzenských vztazích jsou nesourodé energie a nejsme již kompatibilní a není potřeba vůbec prolínat naše reality. Stačí k tomu pouze propustit pozemské (církevní) egregory manipulujících omezení typu, že musíme udržovat vazby, když je to stejná krev. Ne nemusíme. My jsme svobodné bytosti a jsme Duše, které si volí sami svůj směr a svým záměrem rozhodují o sobě a svém dalším postupu.