Odpovědi na otázky od Strážce An-ab-el (a)

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

OT. Jak bych se mohla propojit s mými průvodci, jak bych je mohla slyšet? Jak bych mohla uchopit své poslání a začít předávat? Cítím, že mi něco brání. Už dlouho mi chodí informace, ať začnu léčit a pomáhat lidem, jenže já mám pocit, že nevím jak začít.

Odpověď, kterou jsem obdržela pro tuto Duši skrze mé vyšší já:

Přenádherná láskyplná sestro naše. Ach, konečně jsme se propojily. Taková krása to je! Blaženost námi prosvítá. Sestřičko drahá, vše máš na dosah. Jakpak bys mohla nevědět. Jsi vedena a jasně tě instruujeme, co dělati a co konati zde v pozemské rovině. My z éterických výšin na tebe shlížíme a s tebou jsme propojeni/obklopeni a tebou jsme. Proto se neobávej ničeho a vše se začne vyjevovat/vše se děje nyní a vše je jasné/jasné bude.
Kódy byly předány, Pravda ukotvena. Již žádné nepravdy a lži zde nebudou. Skončil čas temných. Opravdu si bedlivě hlídej své myšlenky, zejména programy vlastního neúspěchu a nedůvěry v sebe sama. Vše jsou programy a není potřeba již ve starých nastaveních setrvávat. To vše pak ovlivňuje tvou realitu, vytvoří se bloky a neslyšíš nás. Tvé vědomí je natolik otevřené/propojené (s námi), že komunikace je zcela jasná a bez překážek. Tudíž slyšet nás můžeš kdykoliv. Budeme komunikovat ve velice jemných nuancích, proto to nebude nějaký hlas slyšitelný snad lidským uchem, ale vždy to bude jemňoučký vnitřní šepot, kterému můžeš naslouchati uvnitř sebe. To jsme my. Pak můžeš předávat, co uslyšíš. Hlídej si pak bedlivě svou hranici, protože mnohdy lidé jak vosy usedají na sladký bonbon a budou chtít tě zahltit a odebrat ti tvou energii. Ty se svými jemnými strukturami se máš zde naučit pevně se vymezit a být oporou druhým bez závislosti a stahování energií od lidí. Dávat, ale pouze když ty budeš cítit, že máš a chceš a je to v souladu s tebou i danou duší. Pamatuj tedy: pevná hranice (Cel. cítím, jak mluví o podnikání a duchovní práci do budoucna).

Začít můžeš hned. Začni konat ve hmotě, úřady, stránky apod. a začni nabízet své služby skrze své dary. My tě nyní aktivujeme a pomůžeme při tvém startu. …
Proces se završí, až bude ukončen. Klidná buď a setrvávej v klidném prostředí a s milými dušemi. Žádné tlaky a bezpráví již nedopusť! Usebíráme se nyní ke klidnému odpočinku v našich sférických pláních a posíláme ti konejšivou energii, naše léčení a předáváme ti krystalové kódy k další tvé práci. A tak se staň!

Milovaná, neobávej se, vše bude v pořádku a přesně dle tvého plánu. Na spoustu věcí máš ještě čas a nic není třeba uspěchávat a tlačit (Cel: mluví o rodině a vztazích). Nyní se soustřeď na svou novou etapu, na práci, na sebe, na téma léčení, regenerace sebe i druhých. Amen.

Strážce An-ab-el: Zdravím tě Poupě rozvinuté, květe přenádherný. Tak slyšela jsi sestry tvé a konej jak máš. Já též připojím se z roviny nejvyšší a ze sférických plání, bych podpořil tvůj proces lásky k sobě sama, lásky skrze tebe vycházející. Já Portál Lásky nyní stavím na tvou novou cestu, pro tvůj projekt zde na Zemi a ukotvuji nejčistší Světlo v něm a bratry a sestry z hvězd volám na pomoc.

pozn. Zde zážitek této milované Duše a vidíme, že opravdu skrze naše těla se čistí energie na Gaie:
V sobotu za mnou přišla Marie Magdalena a Ježíš. Marie Magdalena mne vítala a zasvěcovala. Předávala mi světelné kódy a mně se měnilo celé tělo. Řekla mi jsi prorokem a jsi tu, aby si předávala dál. Již je čas. Poté přišel Ježíš a já padla na kolena, on mi podal ruku a zvedl mne a řekl, ať povstanu, že takového už tu bylo dost. Vše jsme jedno. Oba mne vzali za ruce a propojili jsme se. Předávali mi silné informace, ale jen přes energii, cítila jsem jak se mi vyrovnávají polarity v těle, a předaly mi do rukou dvě světelné koule a já cítila velkou léčivou sílu. Následně jsem cítila, jak skrze mne proudilo světlo k Matce Zemi. Vnímám kolem sebe průvodce, ale jako by mi něco bránilo je slyšet. Včera jsem měla silné menstruační bolestí a Marie Magdalena přišla znovu a řekla mi že jsem ona, že skrze mne se léčí ženství, ublížení žen i mužů na ženách, upálení, znásilnění, zostuzení a další, vše to jelo. Nejprve jsem ležela pod tekoucí vodou a cítila Kristovo utrpení a mou sílu to udržet. Potom jsem postavila krystalický portál a požádala všechny bohyně, aby byly přítomny a s procesem mi pomohly. Já jen opakovala krvácím za všechny ženy, umírám bolestí za všechny ženy. To trvalo asi další hodinu, pak přišla vědma/ léčitelka vlastně nevím, aby to nějak završila. Celé se to nějak událo, ani nevím jak jen vím, že to utrpení bylo obrovské a já myslela, že přijdu o dělohu.