Odpověď od Strážce An-ab-el (a) na otázky

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Děkuji za možnost zveřejnění. Otázka od milého pána na An-ab-el (a): Tímto zdravím Strážce a děkuju za odpovědi. Pomalu, sám sbírám sílu a snažím si srovnat život. Často se zdá, že stojím na místě, selhávám a pak cítím zklamání. Rád bych věděl, jestli: Je tady aktuální/blokující téma, kde mám rezervy? – V poslední době jsem, prostřednictvím jiných lidí, pocítil něco nového, soucitného a podporujícího. Jakoby se nahoře po dlouhé době temna „připomněli“. A tak se zeptám: Kde je můj domov, odkud přicházím? – Bylo mi už dříve sděleno jméno síly, ochrany a zaznělo, že budu dělat i jinou práci. Možná je čas optat se jestli: Jsem byl k něčemu na Zem „povolán“?

Milý ………,
Je potřeba se postavit již do své Síly a přestat s tím naivním nazíráním na zdejší svět. Začni se rozhodovat. Ty jsi ten tvůrce a ty rozhoduješ, jakou cestou se nyní vydáš. Nechtějte po nás, abychom vám vytvářeli váš život. My jsme tady podpora, když klopýtáte, zvedneme vás, když ležíte v bahně, ale vy se musíte už konečně naučit stát pevně na zemi a činit rozhodnutí. Ostatně v jiných inkarnacích, ti rozhodování šlo o mnoho lépe. Tam si sice nebral ohledy vůbec, ale alespoň ses dokázal rychle rozhodnout a konat.
Na místě jistě nestojíš. Jsi na sebe dost kritický. Najdi si v dětství situace, kdy tě kritizovali a tys to přijal za své a pročisti si to. Aby si měl reálnější pohled na sebe sama.
Aktuální blokující téma je tvá sebekritičnost. Dále vnímáme jakousi mírnou lenivost a letargii. Je potřeba se zaktivizovat. Dobít baterky a konat zas ve tvých energiích.
Soucitné, podporují a nové…to jsme my. Tvoji Strážci. Archanděl Rafael je tu také. Přichází , aby tě probudil.
Jinak dlouhé období temna sis vytvořil ty. Tys na nás zanevřel a neměls naději a víru v nás. Tys uzavřel komunikaci. To ti nevyčítáme, to vysvětlujeme to období temna.
Tvůj domov? Tvůj domov je ve tvém srdci. Všude, kde jsi a jsi pevně ukotven ve středu a srdce máš v harmonii a klidu, jsi doma. Ale jistě se ptáš na jinou úroveň bytí, kde je ti dobře a kde máš své soukmenovce. Jedno takové místo je na Plejádách v Alkyonu, druhé je na Siriu B na modré hvězdě. Však i my jsme otamtud. Nyní o nás víš a můžeš s námi více komunikovat. Sdělíme ti i jména: Alkí-ah a No-ri.
A proč jsi na Zemi? Protože si sem sám chtěl. Chtěl si tu spoluvytvářet Nový svět. Podílet se na novém společenském uspořádání. Nacítit nový řád a bořit ten starý. Svou energií vždy budeš bořit to staré, co již neslouží a vytvářet to nové. Co již nefunguje, je potřeba rozebrat na kousky a vystavět zcela nové v nových energiích. Pevně se postavit událostem čelem a nemít strach a obavy z neznámého.
Co se týče povolání můžeš si najít něco, kde budeš vytvářet nové systémy a struktury. Kde použiješ své analytické myšlení a systémové uspořádání. Akorát nezapomínej mít srdce otevřené a zahojené. Zraněné srdce od žen může napáchat paseku. Tam je třeba ještě popracovat, hochu. Jsme tu s tebou, volej si nás v obtížích či kdykoliv. Nebraň se novému a vše bude dobré. Tímto tě zdravíme a přejeme ti mnoho radosti na tvé nové cestě a radujeme se s tebou při tvém dalším posunu.

 

zdroj obr.: https://www.pixcove.com/tag/sirius-b/