Zpráva z Arkturiánské lodi (flotily)/zpráva od Arkturiánů/zpráva z Arctura

„My „nanebevzatí“ mistři nyní promlouváme k vám. Nadešel čas, kdy naše kultury se mohou protnout a započít tak spolupráci i ve vědomé rovině. My jsme pomáhali vám věky věků, ale nyní přicházíme k vám jako k bytostem, které už dosáhly určitého stupně vývoje a nemají z nás paniku a děs, Číst více…

Mezigalaktický přenos- zpráva Lidstvu

BYLA ZVEŘEJNĚNA ZPRÁVA O VZESTUPU PLANETY/LIDSTVA. SLYŠTE NYNÍ TATO SLOVA/TOTO POSELSTVÍ: BYL USTANOVEN NOVÝ ŘÁD NA ZEMI. BYLO VYSLECHNUTO MNOHO BYTOSTÍ, KTERÉ NIČILY PLANETÁRNÍ VZESTUP A ZPŮSOBOVALY BOLEST A UTRPENÍ DRUHÝM. TAK SLYŠTE DRAZÍ: NADEŠEL ČAS MÍRU, POKOJE, SOUNÁLEŽITOSTI, ZDROJOVÉ PODPORY, NASTAVENÍ V LÁSCE A HARMONII. NOVÁ ÉRA ZAPOČALA. NOVÝ Číst více…

Galaktická zpráva pro všechny bytosti Země

Vyslyšen byl váš hlas a byla ustanovena nová vláda tvořená z bytostí s vyšším vědomím. Ukončí se tak období válek a hrozeb. Nastane Mír na Zemi. Tento proces bude trvat desetiletí, ale již započal. Nyní se rozboří vše prohnilé/páchnoucí/prosáknuté zlobou a destruktivní energií a vytvoří se nové uspořádání společnosti, nové Číst více…