Reference

Moje spolupráce s Deni začala pracovním setkáním, kdy mi nabídla v rámci mého osobního rozvoje koučování. Naše setkávání ale brzy plynule přešlo až do terapie. „Věci“ ve mně skryté se zkrátka samy přihlásily o slovo a pod odborným vedení Denisy jsme se postupně dostaly ke všem zásadním událostem mé minulosti, které zůstaly nedořešeny. Nejen, že bolely, ale způsobovaly mi řadu zdánlivě nesouvisejících potíží a strachů.

S Deni jsme spolupracovaly téměř rok a půl. Poté jsem díky ní objevila metodu voice dialogu a začala se jí postupně zabývat. Naše setkávání s Deni jsme poté přerušily (na její popud), abych se mohla jednak plně věnovat voice dialogu a zároveň proto, aby nedošlo k tomu, že se budou práce obou terapeutů negativně ovlivňovat. Velmi oceňuji, že je Deni natolik vyzrálá a profesionální, že mi dokázala ukázat cestu a poté mě nechala jít tam, kam mě to táhlo a sama se stáhla. Deni ovšem není jen spolehlivý profesionál, ale i člověk s velkým srdcem. Vždy jsem u ní měla pocit, že jde skutečně o mě, Deni se mnou sdílela radost z každého mého posunu a dodávala mi odvahu jít dál. Díky ní jsem v sobě našla úplně nové stránky osobnosti, naučila se více vnímat svou ženskost a intuici, získala více sebejistoty , objevila účinky kamenů a hlavně pochopila, že vše souvisí se vším, a že celek není jen suma částí. :o) Díky Deni.

Klára, 28 let

Přivedla mne k Vám nedávno nejen náhoda, ale hlavně zmatek v mém životě a nejistota,se kterou jsem si sama už neuměla poradit..nevěřila bych co všecko se v našem podvědomí skrývá a jak moc se pak může odrážet v nás i našem běžném denodenním počínání. Některá zjištění jsem tušila, některá se nepřijímala nejradostněji, jiná mi dokázala doslova vyrazit dech.. ale spolu jsme se je pokusily vždy pojmenovat a poodhalit to tajemství a najít odkaz a smysl, který pro mne mají. Naučila jste mne nebát se jich, přijímat je a nezapomínat, že pokud je jen neodložíme, ale otevřeme se jim, pomáhají porozumět některým našim myšlenkám nebo problémům a vypořádat se s nimi snáz a třeba i nadobro. Vždy na mne u Vás čeká úžasná atmosféra, vstřícnost a zájem, spousta zajímavých úhlů pohledu i cestiček kterými se moc ráda vydávám a stále víc se tak stávám z nejisté a vystrašené osůbky klidnou, sama sebou mnohem jistější a znovu volně dýchající osobností – nejskvělejší na tom je, když tyto změny nejsou jen mým přáním, ale s údivem je pozorují i všichni v mém okolí a radují se z těch nepřehlédnutelných pokroků se mnou:-). Děkuji za Vaši oporu a pomoc ať za Vámi přijdu s čímkoli, za Vaše objektivní názory a připomínky, kterými mi pomáháte posunout se dál, děkuji za Vaši zásluhu na mém znovunadechnutí :-). Tak mají moji blízcí vedle sebe zase zpátky člověka usměvavého, který je svým světýlkem obdarovává :-). Těším se na každé naše setkání, jsou pro mne jako balzám plný energie a naděje :-). Děkuji..že jste..

žena, 34 let

S Denisou jsem se seznámila ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že nemám zájem o rady druhých a vystačím si sama. V životě potkáte spousty lidí, kteří hrají své role tak dokonale, že nepoznáte jejich pravou identitu do chvíle, kdy sami sebe odkryjí. Často takové odhalení přináší zklamání, smutek a velké rozčarování v duši nic netušícího jedince. Vzhledem ke své račí povaze, se po každém setkání s tímto (bohužel ne příliš vzácným) druhem lidí uzavírám do své ulity a regeneruji svou duši. Schovaná v ulitě jsem se nacházela i v době, kdy jsem se setkala s Denisou. Pomáhá mi vidět problémy a životní situace trochu jinýma očima, tak jak jsem o nich ještě nepřemýšlela. Cesta k plné důvěře mi po každé špatné zkušenosti trvá déle, ale věřím, že spolu jsme na dobré cestě stát se třeba i dobrými přáteli.

Silvie, 28 let, ověření reference: silviena@email.cz

Setkání s Denisou je vždy pro mne hodně přínosné. Je to poprvé co mne někdo nenásilnou formou přivádí k výsledku, i když často říká věci, které se mi ne vždy líbí, které se snažím popřít. Podává mi je zvláštní formou, která mne přívádí k zamyšlení nad mojí cestou, nad sebou samou. Tak mi dává nenásilnou formou možnost být spolutvůrcem svého života.

žena, 40 let, ověření reference: cestrova@seznam.cz

Denisu vnímám jako velmi rozmanitou osobu s velkým srdcem a darem prožívat emoce. Ve svém životě dokázala překonat již mnoho zkoušek, tak i proto si myslím, že je dobrým průvodcem pro všechny, kteří chtějí znovu najít svou „životní“ cestu. I mě Deni pomohla a byla mi inspirací, když jsem to potřebovala a za to ji velmi děkuji!

žena, 29 let