Něco o mně

Odborné a osobnostní předpoklady jsem získala v níže uvedených institucích a setkáních:

  • Obchodní akademie 1990–1994
  • Škola cestovního ruchu Tyrkys 1994–1995
  • Jazyková škola Lingua Pro 1995–1996
  • Escuela Superior de Marketing y Administración 2000–2003 (zobrazit certifikát)

Kurzy, školení, setkání:

Nejvíce jsem se naučila od lidí, kteří mají určité poslání a poznání (např. manželé Pítrovi, I. Olenič, čaroděj z hradu Pravda, manželé Janečkovi)

V co věřím, o co se zajímám?

Věřím, že to, co se nám děje a co prožíváme není náhoda (stav naší psychiky a těla, naše emoce, zážitky). Věřím, že se stále mám čemu učit a snažím se udržet svou mysl otevřenou. Zajímám se o holistický způsob života, homeopatii, minerály, byliny, léčitelství a člověka jako bytost.

Věřím, že naše emoce nelze potlačit. V nějaké podobě v nás zůstávají a ovlivňují naše další konání a život. Skrze vlastní zkušenost jsem došla k názoru, že věci uložené hluboko v podvědomí je nutno nahlédnout, prožít, posoudit z různých stran a tím vyléčit psychiku i tělo.

Více o mně

Narodila jsem se v Praze 6. listopadu 1975. Asi do 4 let jsem byla sebevědomé, zvídavé dítě, které bylo tvořivé a spontánní. Pobyt v mateřské školce a na základní škole ve mně zanechal různé emoční stopy a traumata. Po ukončení střední školy jsem v podstatě byla plná strachů, obav a nejistot. Zapomněla jsem, kdo jsem. Tenkrát jsem si to ale neuvědomovala. Až když jsem se po deseti letech prokousávala pětiletým psychoterapeutickým výcvikem, uvědomila jsem si většinu svých pocitů z dětství, bolestí a také jsem pochopila mnoho souvislostí.

Dnes jsem ráda, že jsem tenkrát našla odvahu řešit a zkoumat sebe. Vím, že člověk se učí celý život, dělá chyby a pak je případně napravuje. Jsem šťastná, že jsem se naučila žít podle své intuice a ne primárně dle svého rozumu. Cítím se mnohem lépe. Mám v sobě svobodu, vnitřní mír a klid, což jsem dříve postrádala.

V současnosti se věnuji zejména psychoterapii, homeopatii a harmonizaci zahrad a obydlí. Provádím zájemce na posvátném místě zvaném Kounovské řady.