Zpráva z Arkturiánské lodi (flotily)/zpráva od Arkturiánů/zpráva z Arctura

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

„My „nanebevzatí“ mistři nyní promlouváme k vám. Nadešel čas, kdy naše kultury se mohou protnout a započít tak spolupráci i ve vědomé rovině. My jsme pomáhali vám věky věků, ale nyní přicházíme k vám jako k bytostem, které už dosáhly určitého stupně vývoje a nemají z nás paniku a děs, či nemají potřebu nás uctívat jako Bohy.“

„Povzneseme vaši náladu a zdůrazníme, že nejste osamělí v Universu a budeme spolubratry při tvoření Nového světa. Dost bylo již válek a násilí. Dost bylo krveprolití. Víme, že to nejste vy, kteří by tu zde snad toto způsobovali. Spíše dáváme najevo, že víme, kdo tak činil (činí), a s tím není potřeba vyjednávat, protože pokusy již byly a nezdařilo se přesvědčit je o Míru a Lásce.“

„Já Arkturián, důstojník druhé flotily nadzemské/nadzvukové rychlosti nyní mluvím k vám: Moji bratři a sestry vesmírného původu stejně jako jsme my… S velkou úctou a láskou se nyní přibližuji k srdcím vašim, protože tak činím poprvé, jsem dojat a poctěn zároveň. Snáším vám vibraci/zvuk skrze můj hlas (mnozí můžete ho slyšet přes tuto psanou formu) a činím tak s pokorou a velkou úctou k vám. Po staletí jsme udržovali s mnohými kontakt spíše v podvědomých a nevědomých rovinách a nyní plně mohu přes vaše vědomí k vám mluvit. Nezoufejte a nepadejte do marnosti. Víme, že zdá se toto tak děsivé, co děje se ve světě. Avšak vše již končí a nastává nový cyklus. Udržujte svá čistá srdce otevřená a nenechte se zmást, či zastrašit poslední vřavou temných. Neboť oni sklidí za svou práci vyrovnání a vše bude v harmonii. Světlo a tma navrátí se, kam má, a nebude již převažovat jedna polarita (Cel:myslí ta temná zde). Pomaloučku se loučím, neboť přenos je náročný pro obě strany, ale věřím, že brzy již tyto přenosy budou pro vás hračkou a budeme společně usedat v Radě Světla a v Galaktickém shromáždění u stolu, kam všichni oslovení touto zprávou, náležíte.“

„Salem sina sitára“=Rozpoznáno nechť je světlo navěky

Přijala Celesta (www.celesta.cz)
Grafikou zachytil Michal Szweda (https://www.facebook.com/zitvsrdci/)pro milou dámu, která je jednou částí Arkturiánská bytost a druhou zde na zemi ve fyzickém těle. Následně jsme všichni tři pochopili, že v obrázku je i nějaký vzkaz pro ostatní lidské bytosti.

Poznámka pro čtenáře: Pokud ucítíte, že toto máte někomu zaslat, pokud vaše srdce napoví to vám, učiňte tak.