Multidimenzionální vědomí

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Ještě před pár desítkami let jsme byli plně identifikováni s tělem. Já jsem toto tělo, mám tyto pocity a tečka. Někdo si vzpomínal na útržky z jakýchsi bytí, pracně jsme se promeditovávali k Andělům, Mistrům a svým Průvodcům. Doba je však jiná. Mnoho lidských bytostí začíná cítit svá další vědomí v jiných časoprostorech, v rozdílných formách. Tyto formy a zažívané zkušenosti mohou být značně odlišné. A tak třeba jemné struktury spojené s rostlinnou říší tvořící harmonické tóny, které jsem si přinesla částečně i sem, jsou spojeny s jakousi vesmírnou bojovnicí za Pravdu a Světlo, která se vynořuje poslední roky. Tato bytost je dosti nekompromisní a neohlíží se na mou tělesnou schránku. Zajímá jí jen boj za Světlo, náročná poslání a mise. Je schopna mě hnát do mnoha úkolů, až se mé energetické kapacity vyčerpají zde na Zemi. Vše je totiž protkáno jakousi jednotnou nití.

Chápu to nějak tak, že celé to vědomí, které se „kdysi“ oddělilo ze Zdroje, zažívá vlastně všechno propojeně, užívá se zkušenosti, sbírá poznatky a rozhoduje se a nese odpovědnost. Otázka tedy zůstává: Kdo jsme vlastně my? Které všechny části uvidíme a poskládáme? Pochopíme své rozdílné části? Přijmeme je do Srdce? Nebo budeme odmítat určité aspekty, které nám nezapadají do lidského rámce.

Přátelé já vědomě opouštím veškeré struktury a systémy, které mi byly vloženy do mých jemnohmotných polí, které já, multidimenzionální vědomí, necítím jako pro mě přínosné. V této dimenzi zejména ty pozemské, společností vytvořené, dále jsem nucena opustit vše, kým jsem až doposud byla. Jelikož se mi vytváří již nějaký čas tzv. Krystalové tělo a došla jsem zrovna do bodu, že už s těmito strukturami nepohnu v nových frekvencích. Hučí-li vám mnoho let v hlavě jako v transformátoru, cítíte-li, že vaše obvody jsou neustále přepálené, je nutno nahlédnout na sebe sama už jinak.
Každý okamžik činíme rozhodnutí, kdo jsme a kdo nejsme, s kým se plně neidentifikujeme, ač ho přijímáme takový, jaký jest. A tak si klaďme otázku: Kam směřujeme? Jakou novou cestou se vydáme? Co vytvoříme? Co opustíme a propustíme?, ač v záznamech máme vše, takže strach není potřebný, nic se neztratí v této i v jiných existencích.

Kristaaa-el

zdroj obr.: www.starseed.guru/p/multidimensional-dynamics.html