Multidimenzionální prožívání III. část

Dnes se uzavřel jeden důležitý cyklus. Odešla bytost mě velice drahá. Respektive loučila se se mnou, a když viděla jak mé srdce usedavě pláče, tak sdělila, že přeci neodchází navěky. Tak nabyla jsem dojmu, že se snad ještě shledáme. Tato bytost mě učila mnohému. Být odvážná zde i v jiných dimenzích, postavit se čelem tomu, čeho se nejvíce člověk obává, rozhodovat se rychle a nést za to odpovědnost, srdce otevřít jen tomu, kdo je mu hoden.
Jak jsem jásala ve čtvrtek, kdy jsem dokončila výcvik a byla přijata do určitého kruhu v jiných světech, tak dnes mám velký smutek. A tak to chodí. Jednou jste nahoře a podruhé zas níže klesáte. Proto neočekávejte věčnou nirvánu a blaženost. Jak utopická představa! Až vás přestanou bavit běžné světské události, zavolejte si své Průvodce a poproste je o učení. Nejprve dorazí ti mírumilovní a láskyplní a naučí vás nějaké dovednosti a pomohou rozvinout vaše vlohy, ale posléze dorazí ti nejdůležitější a ti vás posílí, a ti nejsou ani plus ani mínus. Ti jsou, ti existují a jsou plni emocí a přesto tak majestátní a hrdí. Potkala jsem jich mnoho skrze mého přítele zde v těle a zažila jsem mnohé. Tyto zkušenosti jsou nesdělitelné, když jsem se snažila je sdělit, lidé nechápali a odvraceli se ode mne, takže už to ani nezkouším. Přeji všem mnoho sil a odvahy na jejich cestě.