Light Language. Překlad do češtiny.

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Překlad galaktického jazyka:

Ach mocná horo, horo Říp. Tvé světlo do daleka září. Ty majákem jsi pro ostatní, ty zříš mnohé. Však najděme již chrabrost v sobě, však srdce své již otevřme. Však slzy naše omyjí nám tváře a my v blaženosti zůstaneme. My poutníci zdejšího kraje, my k tobě hledíme. My máme tě v srdci horo mocná, zářivá. My uctíváme tebe a v plnosti samé se potácíme. Dálavou i bučinou, zveme tě k sobě, na našich příbytků, do našich srdcí. My v tobě otisknuti jsme, my národ český úctu k tobě máme a tebe vyzýváme: Uč nás a veď. Nechť záře tvá do Vesmíru pulzuje, nechť touha tvá nás vede. My mír v sobě máme a budeme bojovat pro našeho Pána, jenž Zdrojem jest.

od vyššího já přijala Celesta