Galaktická zpráva pro všechny bytosti Země

Vyslyšen byl váš hlas a byla ustanovena nová vláda tvořená z bytostí s vyšším vědomím. Ukončí se tak období válek a hrozeb. Nastane Mír na Zemi. Tento proces bude trvat desetiletí, ale již započal. Nyní se rozboří vše prohnilé/páchnoucí/prosáknuté zlobou a destruktivní energií a vytvoří se nové uspořádání společnosti, nové nastavení vědomí. Bylo nám doručeno mnoho žádostí z vašich srdcí, mnoho modliteb a přání po klidu, míru, hojnosti, radostném bytí, že jsme se rozhodli vyhovět a pomoci, respektive zasáhnout do vašeho vývoje.
Plejáďané