Galaktická zpráva od Archanděla Michaela

Nastala správná chvíle, abychom si v životě udělali pořádek v tom, co činíme, a jak to činíme. Nastává doba změn, kdy se bude odkrývat to špatné. Energie se planetárně navýšila a dojde k odkrývání starého, nefunkčního, prohnilého, a to zejména ve světové politice, ale i v duchovních/esoterických kruzích (hnutí New Age, různé guru spojení, otvírači Portálů, kteří neměli svolení od vyšších galaktických hierarchií či byli napojeni na nízkovibrující entity, různé ezo, rozuměj ego spolky aj.). Možná se ptáte, proč zrovna New Age? New Age, je jako každá duchovní nauka prosáklá temnotou. Je spousta těch, kteří na vás hází úsměvy, kážou o bezpodmínečnosti, lásce a jednotě, a pak konají obřady temné magie, kde vám kradou energii. To, že se tam používají krystaly neznamená, že obřad je úžasných, super-vysokých vibrací slibující duchovní růst. Ještě stále jste ovlivňování druhými, jelikož mnoho z vás, dokonce i ti s dary mají zavřené 3. oko a nedovolí si vidět pravdu. To se však mění. Oči se vám budou postupně otevírat všem. Ano přátelé, nastává chvíle, kdy budou padat masky každého, kdo nějakou nosí, jelikož každé divadlo má i svůj konec. Planetárně bude čištěn každý člověk. Každý dostane to, co si zasluhuje, avšak bude se toto dít pozvolna.

AA Michaello

Celesta: Jelikož dost lidí, kteří šli se mnou a Anabelem na Kounovské řady se zúčastnilo různých mega ezo akcí a když prokouklo, kdo za tím opravdu stojí, mělo pak obavy, chci ještě říci, že kdo šel s čistým srdcem a byl zneužit, má to jako lekci a nebude samozřejmě nést galaktické následky. Ti, co na nás a mé blízké duše útočili poslední roky, posílali své démony, v noci nás dusili, zastrašovali, nyní předstoupí před Radu a budou se zpovídat ze svých činů.

Mich: Před radu předstoupí všichni, bez ohladu na to, na kom bylo toto pácháno. Předstoupí i ti, jenž konali nevědomě.