Energetický obrázek pro mě

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Zdravím Tě Kristaaa-el. Však zříš ty krystaly, které máš v mandale sama. Já Matka Země tě nyní volám k sobě. Volám si ty nejbližší děti, protože je nejvíce miluji a mám pro tebe nyní Poselství, které zkus přijmout.
Tys povolána byla, abys mír zde nastolila. Mír mezi dvěma světy, mezi rostlinnou říší a lidmi. Však neplakej nyní, úkol to je snadný pro tebe. Já vím, jak moc tě bolí, když lidé sypou chemické jedy do mé půdy. Však neboj, já jsem silná a jedy dokáži přeměnit a transformovat brzy v čase do jiných látek. Já potřebuji tě nyní na výše uvedený úkol. K tomu ses i zavázala. Však ke mně se více přibližuj a u mě spočívej v náruči. Já tě vyzdravím a uklidním, posilním tě na tvou Misi. Vidíš vodstvo a bytost nad ním? To jsem já. Vidíš zástupce rostlin? Zde v podobě leknínu, místo květu má srdce (to je symbol rostlin z páté dimenze), vidíš hnědou půdu? Vidíš srdce červené v lístcích? Všechny tyto barvy mají jasnou symboliku. Já vím, že ty mě vnímáš. Dokážeš komunikovat se zvířaty i s rostlinami, ba i s minerály, s půdou a bytostmi všeho druhu. Tak vnímej nyní i má slova:
Já mír zde nastolím na Zemi. Svými větry očistím prostor a všechnu energii válek a krveprolití protřepu a vymýtím. Já rozlomím skály vejpůl, když na to přijde a bude to potřeba. Dosáhla jsem již úrovně, že není jiné cesty, než Posun a tento Posun já činím/učiním bez ohledu na lidstvo. V tomto nemohu se nechat brzdit. I já mám svou cestu a duchovní posun. Děkuji ti za vyslyšení. Mé srdce je hned klidnější.
Matka Země