Energetický obrázek a Poselství z něho

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Propojení v čase
Úsek života
Kapka v moři odevzdá svou sílu celému oceánu, jako ty odevzdáváš svou Sílu. Jako ty jsi byl stvořen pro Celek. V posvátném okamžiku zrození se zračí květ života, posvátná geometrie Jsoucna. V průběhu věků konal jsi, až došel jsi sem. Koloběh zrození, Strážci Podstaty, tajemné symboly, to vše jsi ty. V překladu najdeš i sílu se zastavit a pousmát se nad Dílem. Při tvé pouti já ti dám znak/odznak/symbol vykonaného díla. (pozn.:něco ti dává na krk). Ty můžeš čerpat z něho posvátnou symboliku pro svou další tvorbu. Ty poučíš se/poučil ses z objemu dat, které ti proudí ve strukturách a najdeš/našels v sobě mír a klid pro tvou další pouť.
Vidíš všechny své Strážce? Vidíš všechny svá já? V plamenu zažehneš další jiskru a rozsvítí se tvůj jas.

Pozn. Obrazek je pro konkretni bytost,pro info ostatnim)

načetl: https://www.facebook.com/zitvsrdci/
přeložila: celesta