Bytosti Vnitřní Země

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Interdimenzionální přenos aneb Galaktická TV:)

Bytosti Vnitřní Země

Sedím v krásné restauraci Laura v Poděbradech, kamarádky tvrdí, že je to takové transformační místo setkávání ve zdejším kraji. Vyprávím o Kokořínsku, jak mě volá a že bude určeno zejména pro lidské bytosti, které nejsou dostatečně ukotvené, moc lítají, přes ty skály je stáhnou prý na Zem ale kdo? Stojí u mě jakési zvláštní bytosti, mám po celém těle husí kůži z dojetí, říkají, že jsou Civilizace Vnitřní země.

Zde jejich slova…
„Přes Pálavu jsi šla, nás jsi cítila. Jsme všude s tebou, provázíme tě, abychom viděli, co se děje ve tvém světě. Kam jste pokročili za těch deset tisíc let, co jsme se naposledy viděli.“

Cel: Máte nějaké poselství pro nás, my lidé to máme tak rádi, podporuje nás to v těžkých časech transformačních, kdy se vše staré hroutí a my vystavujeme nové.

„Pronásledováni vlastními vzpomínkami
Hozeni do kouta
Vy lidé bděte
Své srdce otevřete
Prostupuje vámi zlatá záře
Náš zrak ji zří a obdivuje
Důvěřujeme vám
Že proniknete za závoj a uzříte onu Pravdu
Budete sdílet sami sebe skrze Lásku
Vy jste Světlo a vy jste Záře
Na to nezapomínejte.“

Cel: Děkujeme. Jde z toho krásná energie, hladivá a bezpečná.

přijato skrze Kristaaa-el