Bytost RA hovoří

Zdravím všechny, kteří čtou tyto řádky. Jsem bytost RA. Není to mé jméno, jak jste zvyklí na jména, je to má vibrace, můj zvuk. Patřím do skupiny, které říkáte Ti z Plejád, Plejáďané apod. Moje rasa kdysi dávno obývala skupinu hvězd, které Vy nazýváte Plejády.
Sledujeme dění na Zemi již dlouho a zasahujeme při různých událostech (Černobyl-havárie, atomové výbuchy obecně), monitorujeme krajinu, přinášíme vyšší vibrace do míst, kde není blahobyt a ráj. Jsme cestovatelé v čase a můžeme přeskakovat do různých realit. Pronásledujeme Jsoucno, kde se dá:). To snad stačí na představení. Víme, že máte rádi, když něco víte o něčem, čemu věnujete pozornost. Jsme průzkumníci realit, učíme se navzájem a rosteme spolu. Proto se zajímáme o pozemské dění.

Cel: Můžu mít otázku?
Jistě.

Cel: Zajímalo by mě, kdy vás uvidíme, jestli vás tedy uvidíme i našima pozemskýma očima.
Vašima pozemskýma očima nás nemůžete vidět, protože nejsme pozemští. Jsme v jiném časoprostoru, jsme v jiné vibraci a vaše oko nás nezachytí. Zachytí nás však vaše tzv. třetí oko, vaše vnitřní vidění, jsme takoví průhlední do modra, máme i formu podobnou vám, takže strach mít nebudete. Vyzařujeme do světle modra.

Cel:Jasně, chápu. Já vás teď vidím, respektive vidím skupinu bytostí, obličeje nevidím, spíše siluety a je vás asi třicet, můj odhad.
Je nás 25 (směje se). Ale různě se to mění, nemáme stálou průzkumnou skupinu, podle svého záměru si bytost různě mění realitu, takže nás může být v jiném čase opravdu 30.

Pozn. Cel: Cítím, že bytost chce, abych měla radost, že mám vlastně Pravdu.

Cel: Ještě prosím poslední otázku, jsem už dnes unavená na příjem: Mnoho z nás je někdy tak unavených, že tělo nedokáže fungovat, jen leží nebo musí zavřít oči, jak má přetíženou nervovou soustavu, nesnese žádný zvuk. Je to stále tou Rekalibrací?
Ano. Je to vzrůstající energií, kdy vaše těla se přeměňují na jiné Světlo. Asi jste již pochopili, že ovládnout vůlí se to nedá. Jen tělu vyhovět. Je to přechodný stav. U někoho delší, u někoho kratší, u někoho nenastane vůbec, protože Duše má jiný záměr.

Cel: Moc děkuju, slábne mi připojení, jistě se brzy potkáme…

My děkujeme za příjem a za tvou esenci, hodně jsme se z tebe naučili. Děkujeme…

Pozn. Cel: cítím jejich.. vděčnost..

Kristaaa-el

zdroj obr.: https://www.disclose.tv/pleiadians-and-the-true-meaning-of-…