Bytost RA hovoří

Multidimenzionální přenos

Bytost RA hovoří
V těchto náročných časech změny přicházíme my, Plejádské světelné bytosti, abychom byli podporou. My sami jsme procházeli podobnými událostmi a můžeme poskytnout širší pohled na dění. Naše energie se může zdát mnohým konejšivá, mírumilovná a jemná, leč umíme i my být přísní a nesmlouvaví. Pokud se vychýlíte z rovnováhy a řád je narušen, dochází k nepříjemným stavům mysli, těla i duše. Proto je zapotřebí neustále se pohybovat kolem středu, být častěji ve středu, tedy vystředěn, ukotven a zharmonizován. Pak je mnohem snazší ustát přicházející energie z Centrálního slunce a z Galaktického slunce. Pak se vám lépe bude žít a lépe budou plnit vaše úkoly a mise. My jsme bojovníci světla, nejsme žádní houžvičkové, jak si nás mnozí představují. Tak moc se bojíte slova boj a bojovník. Tak moc to máte spojeno s násilím a válkou zde na Zemi. Bojovník za pravdu, světlo, lásku je snad špatný? Takový bojovník přináší mír a klid do míst, kde dříve nebyl. Takový bojovník prosvětluje temné kouty a plní svůj plán v souladu se Zdrojem.

Připojí se náš přítel Ashtar: Já jsem také bojovník. Mám na starosti mír v galaxii Mléčné dráhy. Mám na starosti Vaši planetu. Moje srdce je čisté a přesto bojuji a jsem nucen bránit a strategicky se rozhodovat. Vaše pomýlené představy o čisté lásce ve vesmíru jsou bohužel výsledkem zdejší temnoty. Proto já vás nyní vyzývám. Přijměte situaci takovou jaká je. Nezasahujte do našich záležitostí a my vás budeme chránit a lépe se nám bude pak pracovat. Nita ja ni sipa. Ni ta ni lupio. Ashtar ni mi maja!
Volný překlad: Já Ashtar nyní konám, já svůj meč zvedám a do boje se pouštím…

skrze Kristaaa-el

zdroj obr.: https://eraoflight.com/…/message-from-the-councils-and-ple…/