Nová služba: energetické multidimenzionální obrázky pro duchovní posun jednotlivce

Jelikož již mnoho let na nás tlačí Průvodci, abychom více pracovali společně kvůli propojení darů a energie, která pak roste kvadraticky (ne-li jinak:)), rozhodli jsme se s mým kamarádem Michalem nabídnout společnou službu:

Energetické obrazy s překladem světelného jazyka

Jedná se o zachycení Plánu duše do obrázku včetně informací od Průvodců.
– zachycení vývoje duše, poselství pro její další rozvoj a pečetě, které je potřeba prolomit. Během zakreslování můžete cítit, že ve vás bude pracovat Michalova energie a bude docházet k jemnému vyladění.

Tato služba je určena zejména pro pracovníky a bojovníky Světla a ty, jenž ucítí vnitřní volání. Neslouží jako ukazatel chybného stavu struktur skrze nemoc apod.

Níže připojuji ukázku naší práce a moc děkuji dané bytosti, pro kterou byl obrázek tvořen, za možnost sdílení i s překladem.

Celesta a Michal https://www.zit-v-srdci.org

Poselství od An-ab-el (a): Milovaní, mám radost, že více se začínáte sdružovat a společně tvoříte, z lásky ke Zdroji konáte. Však tolikrát jsme to sdělovali, jak nádherné tyto energie jsou, když vaše srdce se propojí. My, Strážci za závojem, přejeme Vám tolik odvahy, kolik jste měli při vstupu sem a věříme, že nyní společně vytvoříme další požehnanou věc, která poslouží k Vzestupu. Posílám všeobjímající lásku do vašich srdcí, a abych se nezdál snad někomu příliš sluníčkářský:), tak do boje vás vyzývám, chopte se svých darů a talentů a vyhrajte onen souboj se sebou sama, protože ten je snad nejtěžší (..smích.).

Překlad znaků: Obrázek na mě působí velice moudrou a mírumilovnou energií klidu a bezpečí. Napravo fialová postava je zástupce Zdroje (vyšší já **** ) a zeleno-zlatá je ****. Bílou postavu vnímám jako Rytíře, Ochránce, pracuje pro Zdroj. Z fialového předmětu, který drží zástupce Zdroje, vnímám vědění a moudrost. Jeho ruka je tvořena znaky a zní takto: Hledá ten, kdo nalezne. Obchází ten, kdo příliš dlouho čeká.
***** drží svitek, kde je Plán Duše a jeho naplnění, vše, co na Zemi (i jinde?) vykonala. Její hůl – překlad znaků=čistoty jas zapouzdřen v celistvosti.
Fialové nad modrými kuličkami: Povznesena nad oblaka, ušetřena zlého. Vítr vlaje ve vlasech a do kapradin nohy se noří, ty kráčíš na své pouti a vidíš Světlo před Tebou. Ty následuješ ho a nic nedbáš, ty uznáváš ho a přijímáš do sebe. Ty Světlem jsi.
Sedm modrých kuliček: sedm úkolů a zároveň sedm darů. Uprostřed je fialová pečeť, která se otevře, až se vyzáří ten modrý čtverec. Fialové znaky u pečetě: Pronášej svá slova tak, abys mohla kdykoliv říci, že patřila Zdroji. Tmavší fialová okolo pečetě: Pomáhej bližnímu ne však na úkor sebe, povstaň, když je třeba a poklekni, když je třeba též.

Žluté znaky nalevo ve sloupci: Posečkej v údolí u řeky *****, tam najdeš vnitřní klid a vedení, kudy dále. Panoptikum už není třeba, to zanecháš v dáli. Rozpomeneš si na svou Pravou podstatu a své dary a otevřou se ti nové obzory. Preluduj a hraj, tvůj hlas jak dutý zvon zazní tvou krajinou a přinese další Poselství. Pouč se z minulosti a nestrachuj se o budoucnost. Projdi Branou ***** a poklekni u *****. Tak uvidíš své světlo a své další působení zde na Zemi. Jeshua nad Tebou bdí a je tvým ochráncem. Popros ho o vedení a vykonávej svou službu.
Světle fialový znak nalevo: vnímám nějaký Vesmírný řád Znaky okolo: Posvátná stezka Pravdy a Poznání povede/vedla skrze utrpení a hoře. Však již jsi na konci a víš, že všeho jsi docílila a vše si zažila, jak bylo plánováno. Nyní odměna přichází a s ní ony dary. Nyní památný Strom zasaď a poděkuj za vše. Leč zdálo se to k nevydržení, mnohému ses naučila.
Modrofialový symbol: točí se to, je to v pohybu, zdrojová energie.
Znaky okolo: Pluješ v moři Poznání a Výzev, vidíš tmavě fialový plamen obrody a změny, zažehneš ho a prosvítíš celou planetu. A tak se staň.
Světle modrý znak: téma vyzařování, srdce, čištění. Znaky okolo: Jak opojná je tvá Prapodstata. Jak skvostný je tvůj Květ. Rosou budeš procházet, krůpěje slz ti srdce očistí. Povznesena na nebesa budeš. Přijata mezi své již!
Zelený symbol: harmonizace, pravda. Znaky okolo: Prapůvodní informace ze Zdroje budou ti předány. Poselství najdeš v blízké době, do očí tě přímo bude bít. Přívalová vlna odemkne patřičné zámky, pošle symboly a znaky k odemčení dalších klíčů.
Světle žlutý symbol: akumulační zdrojová energie, prozření. Znaky okolo: Bezpráví narovnáváš, Spravedlnost nastavuješ. Průnikem energií se stáváš, proto nezapomeň, že vůle tvá je daleko silnější, než si myslíš.
Okrový symbol: rotace, vesmírná pulzace. Znaky okolo: Znenadání objevíš jasnou záři nad svým pravým ramenem. Ničeho se neobávej, to jsem já. Stanov si pravidla zdejšího bytí a jasně se vymez všem nevymezeným. Pulzace se zostřuje!!
Červený symbol: Květ života, srdce, plamen touhy, krev, radost, potřísnění živoucího. Znaky okolo: Povolána budeš pracovat pro Zdroj i v této oblasti. Ukonejši touhu svou nezměrnou. Vydáš se v pravý čas, kam máš. Prozřetelnost sama povede tě.
Růžové znaky nad ***** (zelenou postavou): Omámena láskou. V souladu se svou ctí a pokorou, prohloubeno tvé poznání a naděje. Pronásledována a mučena již nebudeš. To stalo se a není. Podpis zdroje (pozn.má jich více)
Zlaté znaky nad zástupcem Zdroje: Neposkvrněnost, čest, odvaha, pravdomluvnost. Pulzující srdce dojde do svého klidu v temné záři hvězd.
Znaky pod zelenou postavou (zlaté dole): Pravda a čest tvé atributy jsou. Sounáležitost a posvátnost, majestátnost a nobilita. Pochvala patří tobě za vykonanou práci. Já Zdroj, majestátnost sama, se klaním před tebou a v ruce nesu louč, by zasvítila na tvé cestě a rozžala tvé Srdce.