Multidimenzionální obrázky pro duchovní vývoj daného jedince

Dovolujeme si sdílet se souhlasem další úchvatné duše, toho času v těle muže v SR, pár energetických multidimenzionálních obrázků ukazující na jeho Vývoj duše a informace z jiných dimenzí:

Překlad znaků (light language):

Přilba-oranžový obrázek: ten, který vidí jasně, jeho ostříží zrak prokoukne každého, majestátnost, řád
Znaky napravo: Prolínání světů přinese ti jasný řád, porozumění všemu, jasnost a zřetelnost. Průnikem světla opustíš staré a nepotřebné a začneš konat v souladu se sebou samým. My tě povedeme, my tě strážíme s pevným záměrem, že jsi náš přítel a druh, a tebou se vždy zaobírat budeme, ač nás neslyšíš a nevnímáš často:)
Překroucen čas. Poloviční úsilí. Posun v čase a vnímání. Časová pásma přestávají existovat. Jsi v nyní a jsi teď přítomen zde. Jsi probleskující světlo prazvláštních a nedozírných struktur. Jsi následovatel Jsoucna a rozprašovač přítomnosti. Jsi zázrakem a jsi nyní tak osamělý. Avšak tvé vnímání se posune a ty spojíš se s ostatními.
Znaky nalevo: V postoji nyní stojíš a připomínáš si ten Den. Den, kdy jsi stál, a my tě provedli tvým životem. A tys viděl vše a se vším si souhlasil. Kdy zavázal ses ke Smlouvě a svým slovem ji naplnil. Povstaneš do Světla a přineseš mír tady i tam. Ve zbroji zlaté oslnivé budeš stát a bojovat za Pravdu a Lásku, kterou nosíš tolik ve svém srdci.
Oslnivý jas a vesmírná záře pulzuje nyní ve tvém srdci a ty přinášíš poselství míru a slibu pro tuto zem. Pro krajinu, ve které jsi přítomen. Do jiných dimenzí, ve kterých si rozprostřen, tam dosahuje tvé světlo a záře a ty to víš. Jen stále nevěříš tomu. Zdrojová substance. (podpis)

Cel.: utírám slzy dojetí…

Znaky na přilbě: Zlatým meč protne temnou stranu. Zlatý meč bude působit na všechny strany. Dosáhne vrcholných rozmachů a zatne se, kam má. Ten nebude pošpiněn. Ten setrvává na věky. Zbrojnoši zlatého svitu/světla (podpis)

Obrázek s červenými symboly: architektura, stavitelství, dokonalost, vesmírný řád, přenastavování hranic

Znaky nahoře: Symbolika dokonalosti posune Tě v čase. Periodickým opakováním vlastních nedostatků se neposuneš xxxx. Již nadešel Tvůj čas. Čas probuzení. Čas následování své Duše, čas zrání a rozpuku. Čas na neomezenost a bezhraničnost.

Znaky na geom.útvaru: Pochvalu též tobě dáme: Tvá trpělivost a vnitřní klid/stabilita je Ti velkou oporou. Titi tatu titi ti. Titi tata ti ta nu=důsledně Tě žádáme o větší soustředěnost na děje následující.
Postupem času získáš větší Odvahu a Sílu a uvidíš věci v jasném sledu k porozumění. Též k pousmání. Protože smích a úsměv jsou také potřeba. Jsi bytost, která bere věci vážně, má dost rozvahy a posečkává. To si podrž/udrž. Leč na různých dalších ctnostech (viz výše) popracuj.
Znaky dole: Peněz dosti máš, tedy máš svobodu a čas na vlastní rozvoj. Tím se propracuješ do blízkosti Spektra zářivého, jenž osvítí Tě na další Tvou pouť. Sled událostí navede Tě na Tvou cestu a uzříš své Průvodce. My vedeme Tě k tomu. My formujeme Tě do zlatova:).

Plejádská symbolika je Ti známa. Seber svou odvahu a začni konat v souladu se svým Vyšším já. Pečovatelé jsou tady, my modří také, jsme Plejáďané. Tvoji bratři, tvé struktury známe nazpaměť a dokážeme mnohé. Můžeme tě i přeprogramovat, abys více podpořen zde byl a ke Zdroji se přiblížil.

zelený obrázek: přijetí, integrace, součást, xxxxx a jeho sláva

Znaky nahoře: Součástí posvátné stezky tvé bude i sláva a oslavné procedury. Ač divíš se nyní, je tomu tak. Nečekej však pozemské události, vše se děje v jiných rovinách. Protože si nyní na Zemi a zároveň tady u nás, je potřeba využít tvé působení i tam. My ti přesně povíme skrze vyšší já, co dělat a kam jít a co zajistit. Integrovat své vědění do nižší dimenze a pozdvihnout to tam. Z bezpečné vzdálenosti budeme sledovat tvůj vývoj a zasahovat pouze v nutných případech. Rozpoznáno bude vše, tak neměj obavy.
Znaky napravo: Sledujeme tě již věky a povznášíme tě nad určité události a vytyčujeme tvůj směr. Jsme součástí tvého posunu/postupu a působíme ve více rovinách na tebe.
Znaky dole: Integrováním světelných paprsků/zářičů do dalšího tvého spektra se docílí náležitého růstu/posunu. Proto je zapotřebí vypořádat se s pozemskými záležitostmi a nečinit si odpor. Rozkmitány budou tvé struktury v pravděpodobném okamžiku bytí a nastolí se jiný řád/směr. Pozdvihneme tě do jiných výšin a posuneme tě ve vývoji, jež sis to přál a byl s tím souhlasen. Pivoňka zavoní ti pod nosem, až se tak stane.

zde reakce po obdržení obr: ….Ďakujem. Som z toho dosť rozklepaný. Klasicky vibruje sedmička a šestka, tok energie. Ešte si to budem musieť viackrát popozerať a prečítať, aby mi to postupne došlo…..

www.celesta.cz
www.zit-v-srdci.org