Matka Země (Gaia/Gaya) a její volání

Publikoval Denisa Celesta Kralovičová v

Přes údolí a skály vítr vane
Slyšíš jeho zvuk?
To jsem já
Jezera, potoky, oceány
Sladké i slané
To jsem já
Zpěv ptactva, rašící pupeny a spadlý strom proměňujíc se v půdu
To jsem já
Tak slyš mě nyní člověče
Dlouho jsem byla trpělivá a nyní nemám již zbytí
Poslechni tlukot mého srdce, který tluče i v tobě
Kdo tě živí a kdo tě hostí?
Kde můžeš spočinout, když zmar máš či splín?
Slyš mé volání, slyš mou bolest a změň se již
Začni konat v souladu se mnou i s celou galaxií
Mysli na celek a nezabývej se stále jen sebou
Jedině tak spolu v hojnosti půjdeme a v radostném bytí
Děkuji ti…..

přijala Kristaaa-el (Celesta) od Gayi)