Ceník služeb

1) Konzultace / aktivační sezení (skype či osobní setkání v Brně)


Aktivace hvězdných předloh (užívá se i termín Starseed)

Tato služba je určena pro bytosti, které cítí, že jsou Hvězdné duše, a potřebují se propojit se svým domovem a skrze hvězdné kódy získat přístup do svého vědomí a následně si pak uvědomovat, kdo jsou a proč sem přišly.  Při rozhovoru spolu často zjišťujeme, kde jsou bloky (zejména v emočním poli) a jaké dary a vlohy daná duše má.  Ke konci sezení pak probíhá samotná aktivace dle pokynu našich Strážců a dalších světelných bytostí.

Cena:

1 500 Kč za 60 min

1 900 Kč za 90 min

Konzultace/aktivace na jiné téma (zdraví, vztahy, práce, duševní bolesti aj..)

Mnoho let jsem pracovala jako psychoterapeut. Absolvovala jsem pětiletý analytický výcvik SUR a tříletý systemický výcvik.  S dnešním vědomím již pracuji s člověkem intuitivním způsobem bez naučených schémat a postupů.

Cena:

1 300 Kč  za 60 min

1 800 Kč za 90 min

2300 Kč za 120 min

2) Provádění (aneb Aktivace světelných kódů) na posvátné hoře Říp


Provádím skupinku po 4 až 5 lidech na posvátné hoře, kde se nachází galaktický Portál

Cena:

2 000 Kč za osobu (doba trvání asi 3 hodiny)

15 let jsem žila v blízkosti této Hory . Život vedle ní mi přinesl značné změny. Před 2 lety jsem uslyšela volání červeného draka, který Horu stráží, že mohu též lidi provádět v této oblasti. Na úpatí je rozeseto hodně kamenů, kterých se dle pokynů lidé dotýkají, samotná aktivace probíhá na speciálním místě na vrcholu.

3) Provádění (aneb Aktivace světelných kódů) na Kounovských řadách


Provádím skupinku po 4 až 5 lidech v multidimenzionálním prostoru zvaném Kounovské řady. Jedná se o posvátné řady z velmi pradávných dob. Doba trvání cca 4 hodiny.

Cena:

3 000 Kč za osobu

4) Harmonizace zahrady, obytného prostoru, přírodní lokality


Psaný vhled k Vašemu prostoru, zahradě (práce na dálku)

Písemný záznam mého tvoření a nacítění Vašeho prostoru. Dostanete informace, jaké jsou v současnosti energie v prostoru, vzkazy od elementárních bytostí a přání a vzkazy od rostlinné říše. Co můžete změnit, aby byla harmonie a láska v prostoru, aby byl Váš zdravotní a psychický stav v rovnováze. Doporučení jaké předměty je třeba opustit či přemístit apod. Sdělení jaké pokojové rostliny  /jde li o byt/ či venkovní druhy by k Vám chtěly, případně jak se o ně starat lépe. Doporučení ohledně krystalů, jaké byste mohli mít, či kam je přemístit. Krystaly  a éterické katedrály ukotvuji i v nehmotné rovině při energické práci dle rad mého vyššího já.

Potřebuji nějaké fotografie či krátké video daného prostoru a Vaše jméno a příjmení (nutno být majitel či spolumajitel nemovitosti či pozemku, případně mít souhlas, že mohu energicky vstoupit do prostoru).

2 000 Kč

Osobní setkání ve Vašem prostoru, zahradě

Po domluvě přijedu a zharmonizuji Váš prostor (byt, dům) či zahradu. Práce trvá většinou cca 2 až 3 hodiny dle požadavků.  Dostanete informace, jaké jsou v současnosti energie v prostoru, vzkazy od elementárních bytostí a přání a vzkazy od rostlinné říše. Co můžete změnit, aby byla harmonie a láska v prostoru, aby byl Váš zdravotní a psychický stav v rovnováze. Doporučení jaké předměty je třeba opustit či přemístit apod. Sdělení jaké pokojové rostliny  /jde li o byt/ či venkovní druhy by k Vám chtěly, případně jak se o ně starat lépe. Doporučení ohledně krystalů, jaké byste mohli mít, či kam je přemístit. Krystaly  a éterické katedrály ukotvuji i v nehmotné rovině při energické práci dle rad mého vyššího já..Dokáži se naladit na Vaši zahradu a říci přesně, co potřebuje či jaké změny můžete udělat v daném prostoru, aby se podpořil Váš záměr. Po domluvě mohu pomoci nakoupit dané rostliny a najít jim vhodné umístění.

Info o realizovaných zahradách-  viz Rubrika Harmonizace zahrad.

Cena:

2 500 až 3 000 Kč plus 8 Kč za Km.

Cena se odvíjí dle Vašich požadavků a vzdálenosti od Brna. Jednou  za 14 dní jsem i v Čechách na Podřipsku (Ústecký kraj).

Napojení jednotlivce či rodiny na určitou přírodní lokalitu (skálu, vodní zdroj, les, kámen apod.)

Předání vzkazu (psanou formou) od bytostí onoho místa, propojení Vaší Duše s přírodními bytostmi dle požadavku Vašeho i daných bytostí, vytvoření léčivého prostoru skrze éterickou katedrálu aj. Tato služba je určena zejména pro lidské bytosti, které nemají zahradu a bydlí v bytě.

Cena:

1300 Kč

5) Odpovědi od Strážce An-ab-ela a Kristaaa-el

Multidimenzionální galaktická bytost jménem An-ab-el (Strážce portálů) a má Duše Kristaaa-el odpovídají na otázky, které souvisí s duchovním vývojem daného jedince.

a) HVĚZDNÉ NEBO PODPORUJÍCÍ JMÉNO: 800 Kč

Máme různá jména, někdy přijde člověku podporující jméno pro určitý časový úsek pro zdejší pobyt, někdy je sděleno Hvězdné jméno=jméno Duše, které se nemění a zůstává po velmi dlouhý čas a tímto jménem se identifikujeme jako vibrací, jako zvukem.

U mě je to třeba Celesta (jméno, které podporuje mé poslání zde na Zemi a mé hvězdné jméno je Kristaaa-el).

nebo  b) 3 OTÁZKY, které souvisí s osobními záležitostmi v životě: NAPŘ. Jaké je zde mé poslání? Na čem mám nyní pracovat? Jak mohu vyléčit svůj ekzém apod.: 1 500 Kč

Postup jak požádat o tuto službu: Prosím zašlete mi Vaše aktuální foto obličeje. Já vám odpovím, zda-li naše Duše jsou v souladu a hlavně je-li to v souladu s Vaším Plánem Duše.  Až budu mít prostor, ozvu se Vám a zašlu Vám číslo účtu. Odpovědi zasílám do messengeru nebo na email (text uložen ve wordu).

Platební podmínky:  Veškeré platby prosím předem na účet. U osobní návštěvy -harmonizace prostoru, zahrady prosím o 50% zálohu z domluvené částky. Na vyžádání zasílám číslo účtu. Můžete mě kontaktovat přes messenger, whatsapp, email a nemáte-li tak případně i přes sms. Z kapacitních důvodů nepřijímám telefonické rozhovory, děkuji za pochopení.

6) Energetické/ světelné harmonizování

Plejádská krystalová terapie (osobní návštěva v Brně nebo na dálku)

Energetická harmonizace s pomocí bytostí z Plejád a dalších světelných strážců, regenerace jemnohmotných těl, krystalové léčení Vašich světelných struktur. Tato služba se děje skrze mé vyšší já a spolupráci s bytostmi, které si říkají Vědomí z Plejád.

1 hod 1 400 Kč

1,5 hod 2 000 Kč

Kranio-sakrální biodynamická terapie (osobní návštěva v Brně nebo na dálku)

Jemné působení na určité části těla a sledování pulsů a rytmů, zklidňující energické působení a ladění se na klienta/klientku. Z podvědomých záznamů mohou vyplouvat staré nedořešené záležitosti pomocí obrazů a emocí, proto doporučuji po takovém ošetření již nic nepodnikat a být až do rána v klidu a bez aktivního dění.

1 hod 1 400 Kč

1,5 hod 2 000 Kč

7) Společná služba s Michalem Szwedou viz (https://www.facebook.com/energetickaharmonizace/)

Michal je schopen z Vašich struktur načíst a graficky znázornit (posíláme jako PDF) multidimenzionální energetické obrazy podporující Vás na cestě Duše. Během kreslení pracuje s vaším vyšším já, kdy dochází k nutným vyladěním ve vašich energiích. Já překládám znaky a symboly (tzv. Light Language). Ukázky těchto obrazů a pokynů od Průvodců a dalších bytostí pro danou duši lze nalézt na mém webu v sekci Energetické obrázky nebo na FB.

a)  Energetický obraz + překlad  světelného/galaktického jazyka       Cena: 2 500 Kč

b) Energetický obraz- velký formát/datailnější zpracování pro tisk + překlad  světelného/galaktického jazyka     Cena: 3 000 Kč