Ceník služeb

1) Konzultace / aktivační sezení (skype či osobní setkání)


Aktivace hvězdných semínek (tzv. Starseed)

– skrze rozhovor s Vámi a spojení našich Duší zjistíme, kdo jste a odkud přicházíte, s jakým záměrem jste sem přišli, co Vám brání k plnému probuzení aj.

Cena:

1200 Kč za 60 min

1800 Kč za 90 min

 

Konzultace na jiné téma (zdraví, vztahy, práce, běžné pozemské záležitosti)

Cena:

1 000 Kč  za 60 min

1 500 Kč za 90 min

 

 

2) Provádění (aneb Aktivace světelných kódů) na posvátné hoře Říp


Skupinová aktivace

Provádím skupinku či jednotlivce

Cena:

1 200 Kč za osobu (malý okruh, asi 3 hodiny)

1 500 Kč za osobu (velký okruh, asi 4 hodiny)- náročnější cesta z části po skalnatém terénu

 

3) Provádění (aneb Aktivace světelných kódů) na Kounovských řadách


Skupinová aktivace

Provádím skupinku po třech či max čtyřech lidech v multidimenzionálním prostoru zvaném Kounovské řady. Můžete mít vytvořenou vlastní skupinu nebo se skupina poskládá dle energií, i když se lidé neznají. Doba trvání cca 4 hodiny.

Cena:

2 000 Kč za osobu

Individuální aktivace

Cena:

3 500 Kč za osobu

 

4) Harmonizace zahrady, obytného prostoru, přírodní lokality


Mluvený či psaný vhled k Vašemu prostoru, zahradě (práce na dálku)

Asi 10 min audio záznamu (případně psanou formou), kdy nacítím intuitivně Váš prostor. Dostanete informace, jaké jsou v současnosti energie v prostoru, vzkazy od elementárních bytostí a přání a vzkazy od rostlinné říše. Co můžete změnit, aby byla harmonie a láska v prostoru, aby byl Váš zdravotní a psychický stav v rovnováze. Doporučení jaké předměty je třeba opustit či přemístit apod. Sdělení jaké pokojové rostliny či venkovní druhy by k Vám chtěly a jak se o ně starat. Doporučení ohledně krystalů, jaké byste mohli mít, či kam je přemístit. Krystaly ukotvuji i v nehmotné rovině při energické práci dle rad mého vyššího já.

Potřebuji fotografie či krátké video daného prostoru a Vaše jméno a příjmení (nutno být majitel či spolumajitel nemovitosti či pozemku, případně mít souhlas, že mohu energicky vstoupit do prostoru), nejlépe i Vaši adresu.

Cena:

2 000 Kč

Osobní setkání ve Vašem prostoru, zahradě

Po domluvě přijedu a zharmonizuji Váš prostor (byt, dům) či zahradu. Práce trvá většinou cca 2 až 4 hodiny dle požadavků.  Termín domluvíme společně (lze i o víkendu).

Dostanete informace, jaké jsou v současnosti energie v prostoru, vzkazy od elementárních bytostí a přání a vzkazy od rostlinné říše. Co můžete změnit, aby byla harmonie a láska v prostoru, aby byl Váš zdravotní a psychický stav v rovnováze. Doporučení jaké předměty je třeba opustit či přemístit apod. Sdělení jaké pokojové rostliny či venkovní druhy by k Vám chtěly a jak se o ně starat. Doporučení ohledně krystalů, jaké byste mohli mít či kam je přemístit. Krystaly ukotvuji i v nehmotné rovině při energické práci dle rad mého vyššího já. Dokáži se naladit na Vaši zahradu a říci přesně, co potřebuje či jaké změny můžete udělat v daném prostoru, aby se podpořil Váš záměr. Po domluvě mohu nakoupit i dané rostliny a najít jim vhodné umístění, mohu též pomoci se sázením a péčí o zahradu.

Více informací  viz Rubrika Harmonizace zahrad.

Cena:

2 000 až 5 000 Kč plus 8 Kč za Km.

Cena se odvíjí dle Vašeho požadavku a vzdálenosti od hory Říp (bydlím v obci Černouček na Podřipsku).

 

Napojení jednotlivce či rodiny na určitou přírodní lokalitu (skálu, vodní zdroj, les, kámen apod.)

Předání vzkazu od bytostí onoho místa, spojení na úrovni Duše, vytvoření léčivého prostoru skrze éterickou katedrálu aj.

Cena:

600 až 800 Kč dle dané energické práce

 

Odpovědi od Strážce An-ab-ela a Kristaaa-el

Multidimenzionální galaktická bytost jménem An-ab-el (Strážce portálů) a má Duše Kristaaa-el odpovídají na Vaše otázky či dané téma.

Cena za 1 otázku či 1 téma: 300 Kč        (2 ot. 600 Kč apod.)

Platební podmínky:  Veškeré platby prosím předem na účet. U osobní návštěvy -harmonizace prostoru, zahrady prosím o 50% zálohu z domluvené částky. Na vyžádání zasílám číslo účtu. Můžete mě kontaktovat přes FB, email či sms.

 

E-book

O Strážci, o mně, o zahradách…60 str …..185 Kč.